viernes, 13 de abril de 2012

Finances islàmiques o la visió social de la banca


Entenent l’Islam com a model de vida i no com a religió de forma secularitzada, la banca islàmica no implica qualsevol entitat financera que sigui originària de països islàmics, sinó que es caracteritza per a seguir els preceptes de l’islam a nivell de finances.S’opera amb definicions d’economia entesa com una eina per aconseguir fins socials orientats al benestar humà. Najia Lotfi va ser l’encarregada de inaugurar el programa Cartografia de coneixements - Cartografía de saberes amb una sessió sobre finances islàmiques que es va realitzar a la seu de la FCONGD el dia 22 de Febrer. Lotfi va fer una aportació clara i molt interessant sobre les particularitats de la banca islàmica.

La banca islàmica té uns principis generals:

En primer lloc prohibeix la riba o interès, de tal manera que banca i client comparteixen el risc de la operació financera. Si el projecte funciona tothom hi guanya, si el projecte va malament no hi guanya ningú i no es cobren interessos.

En segon lloc vincula el rediment a la productivitat, enlloc d’entendre el rendiment en relació als moviments econòmics sense base real, és una banca que fomenta les operacions totalment materialistes. Així, es desalenta l’especulació i totes les operacions financeres assentades en bases econòmiques fictícies.

En tercer lloc es prohibeix el garar o engany, s’exigeix una transparència en les transaccions i operacions sent objecte de prohibició la mentida i la falta de claredat.

En quart lloc la banca islàmica té un component ètic bàsic, ja que es prohibeix la finançació de projectes o empreses que duguin a terme operacions que siguin perjudicials per a les persones segons els criteris islàmics. Abans de finançar qualsevol projecte o empresa, el consell assessor de la banca valora la inversió per tal de no invertir en empreses ni projectes que la practiquin.

El programa Cartografia de coneixements – Cartografía de saberes està orientat a la cerca de eines per afrontar la crisi des d’una perspectiva col·laborativa, aprofitant les experiències dels ciutadans de tots els orígens. La segona sessió es celebrarà el 28 de març a les 19h a la Casa del Mar (carrer d’Albareda 1-13) de Barcelona i tractarà sobre les “tontines africanes”.

Per a més informació sobre el tema podeu contactar amb el CEA via la pàgina web, facebook, twitter o correu electrònic.